Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng nâng cao chất lượng hoạt động Phong trào thi đua quyết thắng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Lượt xem: 6208)

Trang chủ >> TIN TỨC >> Học và làm theo gương Bác

Cập nhật: 13/09/2021

Thời gian qua, Phong trào thi đua quyết thắng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng triển khai thực hiện chặt chẽ, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, lối sống, phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang tỉnh, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng nâng cao chất lượng hoạt động Phong trào thi đua quyết thắng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Lực lượng vũ trang tỉnh Sóc Trăng phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

    Để thực hiện thắng lợi chủ đề thi đua năm 2021 của Quân khu “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng”, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng đã cụ thể hóa thành nội dung, chỉ tiêu cụ thể, sát, đúng với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị; đồng thời, chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức đăng ký thi đua; tập trung quán triệt đầy đủ về mục đích, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của phong trào thi đua; đề ra những nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế; phát động sâu rộng và đột phá vào trong từng lĩnh vực công tác; duy trì nghiêm chế độ kiểm tra, giám sát. Thực hiện tốt chế độ thông tin, trao đổi kinh nghiệm, đảm bảo cho phong trào thi đua được liên tục, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp.

Cán bộ, chiến sĩ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương.

   “Thời gian qua, phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh Sóc Trăng đã không ngừng được đổi mới, phát triển đồng đều, toàn diện cả về bề rộng và chiều sâu, tạo ra phong trào hành động cách mạng sôi nổi của cán bộ, chiến sĩ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Kết quả đạt được trong phong trào thi đua Quyết thắng đã có sức lan toả mạnh mẽ, thực sự trở thành động lực to lớn, động viên cán bộ, chiến sĩ phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khắc phục khó khăn, vươn lên hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Góp phần quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT, xứng đáng là lực lượng chính trị tin cậy của cấp uỷ đảng, chính quyền và nhân dân địa phương”, Đại tá Đỗ Tiến Sỹ, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng, cho biết thêm.

   Cụ thể, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, quân số tham gia đạt 99% trở lên; tổ chức giáo dục chính trị cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đạt 98,45%; kết quả kiểm tra 100% đạt yêu cầu, có 89,45% khá, giỏi. Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo chất lượng. Công tác chính sách đối quân đội và hậu phương quân đội được thực hiện tốt, đúng quy trình. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế tập trung cho công dân từ các quốc gia có dịch về địa phương đúng quy định. Tổ chức bầu cử và bảo vệ thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công “Tết Quân - Dân” năm 2021 trên địa bàn xã Kế An, huyện Kế Sách, có trên 900 lượt cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tham gia, với tổng kinh phí chi cho các hoạt động trên 17 tỷ đồng (từ nguồn vận động xã hội hóa), góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân.

Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế tập trung cho công dân từ các quốc gia có dịch về địa phương đúng quy định.

   Đồng thời, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh còn chú trọng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, xây dựng động cơ, ý thức thi đua cho cán bộ, chiến sỹ. Phong trào thi đua phải gắn kết chặt chẽ với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” được diễn ra liên tục, xuyên suốt trong mọi hoạt động của LLVT tỉnh. Từ những cách làm hiệu quả trên, qua thực hiện phong trào thi đua quyết thắng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có những cách làm hay, xây dựng nhiều mô hiệu quả được chính quyền đại phương và nhân dân đánh giá cao.

   Ngoài ra, Phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh còn được lồng ghép, gắn kết chặt chẽ với các phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”, “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật, tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”… với nhiều cách làm hiệu quả, thiết thực, đã xây dựng được nhiều mô hình điểm, đơn vị điểm, từ đó nhân rộng điển hình tiên tiến trong LLVT toàn tỉnh.

  Đại tá Đỗ Tiến Sỹ, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng.

   Đại tá Đỗ Tiến Sỹ, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng, nhấn mạnh: Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa của công tác thi đua, khen thưởng và nắm vững chủ đề, nội dung, xây dựng động cơ thi đua đúng đắn, ý thức trách nhiệm cao; đẩy mạnh thực hiện tốt kế hoạch xây dựng và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025; nhân rộng các điển hình, gương người tốt, việc tốt để Phong trào thi đua quyết thắng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được lan tỏa rộng khắp ở từng cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh. Không ngừng đổi mới phương thức tổ chức phong trào thi đua, tập trung đột phá giải quyết dứt điểm khâu yếu, mặt yếu, nhất là trong chấp hành kỷ luật, pháp luật, duy trì nghiêm nền nếp, chế độ kiểm tra, đánh giá kết quả thi đua; làm tốt công tác khen thưởng, kiên quyết chấn chỉnh, khắc phục kịp thời, triệt để những hạn chế, khuyết điểm trong công tác khen thưởng. Thực hiện tốt công tác hậu phương Quân đội; tích cực tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống cho bộ đội, tạo môi trường văn hóa, xanh, sạch, đẹp; bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật cho đơn vị sẵn sàng chiến, huấn luyện.

   Có thể nói, Phong trào thi đua Quyết thắng của LLVT tỉnh Sóc Trăng không chỉ diễn ra sôi nổi ở các cơ quan, đơn vị lực lượng thường trực mà đã có sức lan tỏa sâu rộng trong các đơn vị lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và gắn chặt với phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở các địa phương./.

Bộ CHQS tỉnh Sóc Trăng


QUẢNG CÁO
    Book365
     

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỔNG HỢP - ĐÀI PT & TH SÓC TRĂNG.

Giám đốc: Nguyễn Văn Bốn.

Giấy phép số: 287/GP-TTĐT cấp ngày 22/12/2016.

Địa chỉ: 132 Trần Văn Bảy, Phường 3, TP Sóc Trăng.

Điện thoại: 0299 3822598 - Fax: 0299 3825876.

® Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

Ghi rõ nguồn THST.vn khi phát hành lại thông tin từ website này.
Phát triển bởi: Phòng Kỹ thuật Đài PT & TH Sóc Trăng.
Soc trang - truyen hinh soc trang - dai th soc trang - dai truyen hinh soc trang - th soc trang - Soc trang TV - thoi su soc trang - THST - truyen hinh - soc trang online